Магазин Рефератов
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
   » Главная  » Медицина  » Медицина періоду рабовласництва2 (Украина)

 


Вступ 3

1. МЕДИЦИНА СХІДНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 4

1.1. Медицина Китаю 4

1.2. Медицина Індії 5

2. МЕДИЦИНА ЄГИПТУ, ВАВИЛОНУ ТА АССИРІЇ 6

2.1. Медицина Єгипту. 6

2.2. Медицина Вавилону та Ассирії. 7

3. МЕДИЦИНА АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ 9

3.1. Стародавня Греція 9

3.2. Медицина Риму 14

Висновки 20

Література 21

Рабовласництво - епоха в історії людства, коли суспільство поділялося на два основних соціальних класу: рабовласники та раби. Засобом збагачення стає сама людина, яку більш сильна особистість завойовує, привласнює, перетворює у раба, якого змушує на себе працювати. Виникнення і подальший розвиток приватної власності вимагають захисту, що, в свою чергу, призводить до виникнення спеціального апарату: поліції, армії, суду, державних службовців. Виникає держава як апарат захисту існуючого ладу, яка за своєю основною ознакою (рабською працею як основним джерелом збагачення), отримує назву рабовласницької. Найбільшого розвитку рабовласницькі держави досягають в таких країнах, як Єгипет, Китай, Індія, Вавилон та Ассирія, Греція і Рим.

В історії цивілізації людства цей період характеризується також започаткуванням багатьох наук, які знайшли свій теоретичний розвиток та практичну реалізацію протягом наступних століть. Саме в епоху рабовласництва були закладені наукові основи сучасної медицини. Можна сказати, що саме рабовласницька епоха з її відповідними соціальними запитами та потребами стала вихідною точкою генезису сучасної медичної науки.

Дана робота присвячена розгляду появи та розвитку медицини в основних рабовласницьких державах того періоду.

1. Бабелюк В.Е. Медицина и оккультизм. - СПб., ОКСАРТ, 1998. - 200с.

2. Бадак А. Н., Войнич И. Е., Волчек Н. М., Воротникова О. А., Глобус А. История Древнего мира. Древний Восток: Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии. - Минск, Харвест, 1999. - 848с.

3. Большая медицинская энциклопедия. - М., АСТ , 2002. - 735 с.

4. Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима. - Минск, Беларусь, 1997. - 253с.

5. Малая Л.Т., Коваленко В.Н., Каминский А.Г., Воронков Г.С. История медицины: Очерки. - К., Либідь, 2003. - 413с.

6. Малій О.В. Історія Стародавнього Світу: Посібник. - Львів, Кальварія, - Ч. 2: Стародавня Греція. Стародавній Рим. - 95с.

7. Сорокина Т.С.. История медицины: Учебник. - М., ПАИМС, 1994. - 384с.

8. Стародавній світ / Н.А. Коцюба (ред.). - К., Павлін, 2005. - 272с.

9. Ступак Ф. Я. Культура і медицина Індії. - К., 2001. - 52с.

10. Шегедин М.Б., Мудрик Н.О. Історія медицини та медсестринства: Підручник. - Тернопіль, Укрмедкнига, 2003. - 328с.

Примечаний нет. 

Дисциплина: Медицина